Tentang Kami

MUJAHID DAKWAH MEDIA

{mujahiddakwah.com}

A. LATAR BELAKANG

Bismillahirrahmanirrahim

Berkat rahmat Allah subhanahu wa taala disertai dengan niat yang ikhlas untuk mewujudkan persatuan, kejayaan dan peradaban Islam. Maka perjuangan al-Haq terus ditegakkan dalam melawan kebatilan secara konfrehnsif. Kebatilan yang merajalela dalam media, ummat Islam mendapat tekanan dan intimidasi dari gerakan zionis melalui labelisasi ekstrimis, konservatif dan fundamentalis terhadap perjuangan dakwah Islam yang haq.

Media ini berupaya untuk eksis dalam menyuarakan kebenaran dan mencegah kebatilan dalam pertarungan idiologi pemikiran dan media. Berusaha menjadi media Islam nasional rujukan di Indonesia dalam pergerakan dakwahnya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sesuai pemahaman salafus sholeh, serta aktif dalam menyuarakan kepentingan Islam dan ummat Islam dalam skala nasional dan internasional.

B. DASAR PEMIKIRAN

  1. Al-Qur’an :

“(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah ‘Adn. Itulah keberuntungan yang besar.” (QS. Ash Shaff :10-12)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (QS. Al Hujuraat : 15)

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (QS. Muhammad : 7)

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl : 125)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujuraat : 6)

  1. As-Sunnah :

Dari Abu Said radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu, maka dengan lisannya dan sekiranya dia tidak mampu (juga), maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah keimanan.” (HR. Muslim)

“Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakannya.” (HR. Muslim)

“Ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang lantaran engkau, adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah.” (HR. Bukhari)

  1. Salafus Sholeh :

Imam al-Hasan al-Bashri rahimahullah berkata: “Ditimbang tinta pena ulama dengan darah para syuhada, maka akan lebih berat tinta para ulama atas darah para syuhada.” (Al-Ihya (1/18)

Al-Imam an-Nawawy rahimahullah berkata: “Janganlah sekali-kali seseorang meremehkan suatu faidah (ilmu) yang ia lihat atau dengar. Segeralah ia tulis dan sering-sering mengulang kembali.”

Sayyid Qutub rahimahulah berkata: “Satu peluru hanya bisa menembus satu kepala tetapi, satu tulisan bisa menembus seribu atau lebih kepala.”

C. STATUS MUJAHID DAKWAH MEDIA

Media ini bernama Mujahid Dakwah Media (Media Islam Nasional, Jasa Desain dan Pembuatan Website) menaungi beberapa cabang usaha, website dan chanel di antaranya (Kokoh Ikhwah Collection, Mujahid Dakwah.Com, Mujahid Dakwah TV, Install Laptop, Jasa Desain dan Pembuatan Website).

Mujahid Dakwah Media di dirikan di Makassar, 23 Januari 2018 dan resmi beroprasi pada tanggal 25 Februari 2018. Berkantor di Jalan Sukamaju 5 No. 19 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukkang Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Indonesia.

D. VISI

“Eksis menjadi media Islam nasional sebagai pusat informasi ummat, terpercaya yang mengedepankan kebenaran dan keadilan secara professional, peningkatan soft skill media, khazanah keislaman dalam literasi, meraih peradaban yang bermartabat.”

E. MISI

  1. Menyebarkan dan mendakwahkan Islam di mana saja, kapan saja, melalui media dengan artikel, poster dakwah, video Islam dll.
  2. Membangun dakwah online secara terencana, tertarget dan terukur.
  3. Menjaga keutuhan dakwah, sunnah, dan perjuangan umat Islam.
  4. Menjadi media Islam rujukan dan tersebar di seluruh kota besar di Indonesia.
  5. Menyampaikan informasi dan kondisi ummat Islam skala nasional dan Internasional secara professional secara akurat dan terpercaya.
  6. Meningkatkan kualitas SDM dan kapabilitas teknologi Informasi dan membangun komunikasi dengan umat Islam.
  7. Aktif mengikuti isu terkini dalam permasalahan ummat serta mengedepankan persatuan dan kebersamaan.

F. MANHAJ

Media ini bermanhaj Ahluhsunnah wal Jamaah menyebarkan dakwah Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah sesuai pemahaman salafus sholeh. Juga merujuk kepada para ulama dan tokoh-tokoh ummat Islam serta empat Imam mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal) dan ulama  yang lainnya, Ikut dalam berbagai aspek peningkatan SDM dalam bidang pendidikan, islamisasi sains, media informasi, sejarah, pemikiran, ilmu syariat dan yang lainnya.

G. PERUSAHAAN

(Dalam persiapan legalitas menjadi CV. Mujahid Dakwah Media)

H. STRUKTUR

Pendiri / Penanggung Jawab
Muhammad Akbar, S.Pd

Redaktur Ahli
Muhammad Akbar, S.Pd

Pemimpin Redaksi
Muhammad Ikram

Kontributor
Zulkifli Tri Darmawan
Maulidiana

Reporter
Amrul Hidayat
Sapri

Alamat Redaksi
Jalan Sukamaju 5 No. 19 Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan Indonesia.

Kode Pos: 90231, Email: redaksi@mujahiddakwah.com